Brinnande spritköksbrännare

Från klockan 12.00 den 10 augusti råder inte längre något eldningsförbud i Jämtlands län. Länsstyrelsen manar till försiktighet vid eldning. Tänk på att användning av öppen låga sker på eget ansvar.

Gård på landet. Foto: Marie Birkl.

Många lantbrukare i länet har endast fått halv vallskörd och betena har slutat växa på många håll i länet. Det här går att göra för att mildra foderbristen.

En brandman släcker en skogsbrand.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.

Illustration: mostphotos.se

Välkommen till en dag som handlar om den stora globala klimatutmaningen.

Array of alternative energy photovoltaic solar panels on roof

Om du planerar att installera solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Bilder från Gränslandet

För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.